PROCÉS DE SERVEI

Proces

CONSTRUCCIÓ

Recuperant saviesa ancestral amb materials sostenibles

La construcció que és un procés de  que posa un fort èmfasi en la utilització de pràctiques antigues per crear edificis amb un menor impacte ambiental. Aquest enfocament implica la incorporació de diversos materials tradicionals com la calç, la pedra, les teules, els maons fets a mà, les toves fetes a mà, els tovots i la tàpia. Aquests elements són seleccionats per la seva disponibilitat local, durabilitat i baix impacte ambiental.

Calç i Pedra

La calç i la pedra són materials tradicionals utilitzats en moltes construccions antigues per les seves propietats aïllants i duradores. Són materials abundants i poden ser reaprofitats o reciclats fàcilment.

Teules i Maons

L’ús de teules i maons fets a mà no només evita l’ús intensiu d’energia en la seva producció, sinó que també confereix a cada peça una qualitat única i artesanal. 

Tovots i Tàpia

Són tècniques constructives que es basen en l’ús de materials com l’argila, fusta i la terra, proporcionant una opció com a elements estructurals o decoratius, afegint un toc de tradició a la construcció.

Sostenibilitat Ambiental

L’ús de materials naturals i tècniques tradicionals redueix l’impacte ambiental i contribueix a la sostenibilitat dels recursos.

Patrimoni Cultural

Aquest enfocament  contribueix a la preservació de les tècniques i materials tradicionals, salvaguardant el patrimoni cultural.

Integració Local

L’ús de materials disponibles localment promou la producció i l’economia local, reduint la dependència d’importacions i emissions associades al transport.

Proces

RESTAURACIÓ

Preservant el patrimoni amb tècniques i materials autèntics

La restauració és una pràctica compromesa amb la preservació del patrimoni, especialment en edificis històrics i culturals. Aquesta forma de restauració es realitza seguint les tècniques i materials originals per assegurar una autenticitat i integritat màximes. El procés s’aplica a una àmplia gamma d’estructures, com esglésies, castells, restes arqueològiques, barraques de vinya i construccions de pedra seca.

Tècniques Originals

S’apliquen les tècniques de construcció originals per mantenir l’autenticitat arquitectònica i estructural de l’edifici. Això implica l’ús de mètodes tradicionals de construcció i restauració

Materials Autèntics

Es seleccionen i utilitzen els mateixos materials que es van utilitzar en la construcció original. Això pot incloure pedra, fusta, argila i altres materials autòctons.

Conservació de Detalls

Es presta una atenció meticulosa als detalls arquitectònics i artístics originals per assegurar-se que es conservi la bellesa i l’essència de l’edifici.

Us Sostenible

Planificar l’ús futur de l’edifici de manera que sigui sostenible i respectuós amb la seva funció original.

Educació Patrimonial

Fomentar la comprensió del valor històric i cultural dels edificis restaurats, involucrant la comunitat en aquest procés educatiu.

Sostenibilitat

Reduir l’impacte ambiental en la restauració, utilitzant materials sostenibles i pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

Proces

REHABILITACIÓ

Rehabilitació sostenible d'espais urbans i arquitectònics

La rehabilitació és una metodologia de restauració que posa èmfasi en la preservació i revitalització de diversos entorns, incloent espais urbans, vivendes, nuclis antics, places i edificis. La seva filosofia fonamental és la de ser respectuosa amb les tècniques i els materials originals, incorporant pràctiques que abracen la sostenibilitat i la conservació del patrimoni.

Representa una evolució cap a pràctiques de restauració més sostenibles i alhora és un impuls per al desenvolupament d’entorns urbans harmoniosos i respectuosos amb la història i l’entorn natural.

Preservació del Patrimoni

Destaca per la seva dedicació a la conservació dels elements arquitectònics i històrics, garantint que les edificacions mantinguin la seva autenticitat i valor cultural.

Materials Tradicionals

Es dóna preferència a l’ús de materials originals o materials que es puguin considerar com a continuació natural dels originals, mantenint la coherència estètica i cultural.

Eficiència Energètica

Es posa èmfasi en la millora de l’eficiència energètica mitjançant aïllaments tèrmics, sistemes de climatització eficients i altres solucions per reduir el consum energètic.

Adaptació

Es tenen en compte les necessitats actuals, integrant elements moderns per adaptar els espais a les funcions contemporànies.

Sostenibilitat Ambiental

Materials sostenibles, tècniques de construcció de baix impacte ambiental i pràctiques que minimitzen la generació de residus. 

Qualitat de Vida

Mitjançant la creació d’entorns, aquest enfocament busca millorar la qualitat de vida dels habitants, creant espais més saludables i agradables per a viure i treballar.

Proces

MÓN PATRIMONI

Descobriment i experimentació de l'herència històrica

Món patrimoni és un espai dedicat a la divulgació i experimentació del patrimoni, abastant des de l’època ibèrica fins a l’edat medieval, passant per l’època romana. Aquest espai immersiu ofereix una experiència única que inclou elements com murs, paviments, forns de ceràmica i calç, així com excavacions arqueològiques didàctiques.

Restauració Arquitectònica

Especialització en la restauració d’edificis antics, monuments, i altres estructures arquitectòniques, assegurant la integritat dels elements originals.

Consultoria en Conservació

Proporcionar assessorament als propietaris i entitats públiques sobre les millors pràctiques de conservació i restauració.

Compromís amb la Autenticitat

Assegurar-se que cada projecte reflecteixi amb precisió l’autenticitat històrica, utilitzant materials originals o replicats amb fidelitat.

Respecte pel Client

Proporcionar serveis personalitzats, assegurant que les expectatives dels clients siguin satisfetes i superades en cada projecte.

Innovació i Tecnologia

Incorporar tecnologies avançades per millorar l’eficàcia i la precisió en els processos de restauració, mantenint-se al dia amb les millors pràctiques de la indústria.

Tecnologies

Utilització de tecnologies avançades com la realitat augmentada, escaneig 3D i altres eines digitals per a la documentació i restauració precisa del patrimoni.